Author Topic: December Coffin Donation 2020  (Read 207 times)

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
December Coffin Donation 2020
« on: December 02, 2020, 11:00:28 pm »
Procedure

-Transfer $5.20/pax to POSB 072-27821-6
-WhatsApp +65-96453742 your full name and receipt of transfer.
-Will photo you the yellow receipt before burn at temple.

-Normal Cut off date 21st of every month.
-Anyone going to Thailand after closing date and will like to bring donation to temple
are welcome to call me to discuss.

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #1 on: December 02, 2020, 11:02:08 pm »
1.Valen $5.20
2.Florence Lim $5.20
3.Hannie Hertanu $5.20
4.Lina Sahara $5.20
5.SY and Family $10.40
6.P.S $10.40
7.Soo Chee Tuck $5.20
8.Soo Chee Tuck's amulets $5.20
9.Jitah $5.20
10 Kochaporn Kaewduangsaen $5.20
11 Lim choon chai and family $10.40
12 Ong Gordon $5.20
13 AZY $5.20
14 SCYF $5.20
15 TSY $5.20
16 LMC $5.20
17 KT $5.20
18 CFS $5.20
19 LLY $5.20
20 JC $5.20
21 PS $5.20
22 PS $5.20
23 JC $5.20
24 ST $5.20
25 HT $5.20
26 RC $5.20
27 ET $5.20
28 CC $5.20
29 CYT $5.20
30 Triple gems and all beings $5.20
31 Tan Heng Meng $5.20
32 Tan Khai Guan $5.20
33 Tan Jing Fook $5.20
34 An Jiaoyu $5.20
35 Low pong you 罗邦耀 $5.20
36 Ng siew toh 黄秀桃 $5.20
37 Lee WeiSheng $52.00
38 张 南 芳 $5.20
39 郭 淑 香 $5.20
40 Chong Moy Seong $5.20
41 Chong Li Yong Glenna $5.20
42 Luke Teo $10.40
43 Ng Yong Hao $10.40
44 Nguyen Thi Thuy Dung $10.40
45 Kor Family $5.20
46 Kurt Wee & Family $26.00
47 Gary Ng & Family $52.00
48 Ng Min Sheng & Family $5.20
49 Chen ChuanHao & Family $36.40
50 黄文德合家(Alex) $10.40
51 Stella Tan and family $10.40
52 The late Tan Meng Kin $5.20
53 Triple Gem and all beings $5.20
54 Derek Wang family $10.40
55 Ng Min Sheng & family $5.20
56 Haip Beng Keow $5.20
57 Cassandra Ong Hwee Oon $5.20
58 Albert Teo Kok Siong $5.20
59 Jayden Teo Zhi Sheng $5.20
60 Rainie Teo Rue Teng $5.20
61 Quek Kok Pheng $5.20
62 Tan Ah Boi $5.20
63 Quek Chay Huang $5.20
64 Quek Chay Wat $5.20
65 Foo Chik Poh $5.20
66 Chua Soon Huat $5.20
67 Chiam Chee Meng $5.20
68 Toh Yin Leng $5.20
69 Goh Bee Bee $5.20
70 9s Salon $5.20
71 Quek Chay Luang $5.20
72 Koh Suan Tee $5.20
73 Chan Poh Hoon $5.20
74 Low Sow Kuen $5.20
75 Korn88 $10.40
76 Tony Ang Poh Hua & Family $5.20
77 Lim Jit Jew & Family $5.20
78 Amanda Sim $5.20
79 Andy Koh $5.20
80 Ang Mei Mei $5.20
« Last Edit: December 24, 2020, 03:06:00 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #2 on: December 21, 2020, 01:46:20 pm »
List 1.0-317 Donors / $3276.00 / 630 Pax

1   吳静芳   $5.20
2   彭汶英   $5.20
3   彭浩群   $5.20
4   彭崇维   $5.20
5   彭晖伦   $5.20
6   吳康铭   $5.20
7   吳康杰   $5.20
8   吳美萱   $5.20
9   吕美珍   $5.20
10   吳净生   $5.20
11   郑辉妹   $5.20
12   佛弟子   $10.40
13   陈豪杰   $5.20
14   陈庆禧合家   $5.20
15   吴令财合家   $5.20
16   佛弟子   $5.20
17   陳國華   $5.20
18   雲蓮枝   $5.20
19   陳家楽   $5.20
20   陳思楽   $5.20
21   雲大汉   $5.20
22   雲昌兴   $5.20
23   許赛嬌   $5.20
24   黄亚英   $5.20
25   陳淑卿   $5.20
26   吕亚麦   $10.40
27   杨木泉合家   $52.00
28   张国權   $5.20
29   张銘轩   $5.20
30   张安珽   $5.20
31   王丽茹   $5.20
32   觉慧           $52.00
33   許巧娥   $10.40
34   楊桐川   $10.40
35   楊光桐   $10.40
36   楊麗琴   $10.40
37   林家豪   $10.40
38   林爱如   $10.40
39   林瑞盛   $10.40
40   楊益宜   $10.40
41   楊琍茱   $10.40
42   李添和   $10.40
43   吳亚环   $10.40
44   已故王金有   $5.20
45   已故谢松英   $5.20
46   王丽惠   $5.20
47   林敬南   $5.20
48   林姵君   $5.20
49   林俊豪   $5.20
50   彭莲治   $10.40
51   谢添明   $10.40
52   谢惠欣   $10.40
53   蓝文友   $10.40
54   蓝洁乐   $10.40
55   蓝洁瑞   $10.40
56   卢葽樯   $52.00
57   谢金发   $10.40
58   谢宝杏   $10.40
59   谢宝燕   $10.40
60   谢宝枫   $10.40
61   谢堡评   $10.40
62   葉亜简   $10.40
63   李泰昌   $10.40
64   余雪珍   $10.40
65   李霖莉   $10.40
66   李恺莉   $10.40
67   Moh Heng Hai     $15.60
68   Tan Siew Kim     $15.60
69   Lee Kwang Long $15.60
70   Teo Goi Moi    $15.60
71   林安勇   $5.20
72   李木枝   $5.20
73   王亚华   $5.20
74   余家正   $5.20
75   林慧美   $5.20
76   陳玉樺   $26.00
77   林永培   $20.80
78   林定霓   $20.80
79   林月圆   $10.40
80   林定旺   $10.40
81   林定悦   $10.40
82   已故林紹立   $10.40
83   已故張妙蓮   $10.40
84   已故林永浩   $10.40
85   林月顺   $10.40
86   周加真   $10.40
87   周家庆   $10.40
88   已故周榮華   $5.20
89   已故顏颜翠   $5.20
90   已故周福成   $5.20
91   Late Ow Lew Bin $5.20
92   Late Oh Ah Tee   $ 5.20
93   Late Oh Lian Ke $5.20
94   Lim Kwee Fah   $5.20
95   Oh Lian Heok   $5.20
96   Oh Boon Hoe   $5.20
97   林亚秋   $5.20
98   陳春来   $5.20
99   林秀琴   $5.20
100   陳坡成   $5.20
101   陳威铭   $5.20
102   陳思伶   $5.20
103   陳毅凯   $5.20
104   蔡福华   $5.20
105   蔡竣宇   $5.20
106   譚錦汉   $5.20
107   苏湧顺   $10.40
108   郑绣珠   $10.40
109   苏温财   $5.20
110   苏俐尹   $5.20
111   曾傳楊   $5.20
112   林丽金   $5.20
113   曾纪瑾   $5.20
114   曾广耀   $5.20
115   曾广原   $5.20
116   胡佩玲   $5.20
117   曾纪銓   $5.20
118   曾广鑒   $5.20
119   褚平平   $5.20
120   曾茗怡(曾铭仪)   $5.20
121   吴謹宏   $5.20
122   林潮清   $5.20
123   林锐汶   $5.20
124   林锐淞   $5.20
125   林绍琨   $5.20
126   黄丽恩   $5.20
127   林宜霖   $5.20
128   王妙琼   $5.20
129   趙美容   $5.20
130   已故陈忠运   $5.20
131   柯雅枝   $5.20
132   陳宝玲   $5.20
133   陳爱玲   $5.20
134   陳叔婷   $5.20
135   曾惠芳   $5.20
136   邢厂乐   $5.20
137   黄芷萱   $5.20
138   傅玉林   $5.20
139   柯雅玉   $5.20
140   傅伟民   $5.20
141   王佳玲   $5.20
142   吳国铭   $5.20
143   傅诗倚   $5.20
144   傅晏熙   $5.20
145   黄秀英   $10.40
146   Cheong Sin   $10.40
147   Lee Bee Huey   $10.40
148   Angie Ang           $10.40
149   王清海   $15.60
150   廖香           $15.60
151   王健宏   $15.60
152   王丽娇   $15.60
153   王浚豪   $15.60
154   王焌愷   $15.60
155   譚弘叶   $52.00
156   王亜平   $52.00
157   蓝秋英   $5.20
158   洪财禄   $5.20
159   周秀琼   $5.20
160   黄英添合家   $5.20
161   謝有龍合家   $5.20
162   何宏彬合家   $5.20
163   陈国發   $5.20
164   梁淑娟   $5.20
165   陈家恩合家   $5.20
166   陈家庆   $5.20
167   陈彩瑩   $5.20
168   王鈿渌   $5.20
169   梁菽羙   $5.20
170   王莉惞   $5.20
171   梅錦發   $5.20
172   梁淑萍   $5.20
173   梅峻銜   $5.20
174   梅竣深   $5.20
175   梅境玲   $5.20
176   陈带娣   $10.40
177   严容华合家   $10.40
178   张闻富合家   $10.40
179   陈依恩合家   $10.40
180   郭钓韩合家   $52.00
181   张佩燕合家   $78.00
182   王栎婷合家   $52.00
183   三寶弟子(史)   $20.80
184   李昌达   $5.20
185   林月娟   $5.20
186   李鑫鹏   $5.20
187   李慧琳   $5.20
188   张秀英   $5.20
189   李雄明   $5.20
190   李雄偉   $5.20
191   李汶漍   $5.20
192   羅鋭容   $5.20
193   翁源順   $5.20
194   翁台光   $5.20
195   翁愷璘   $5.20
196   張麗真   $5.20
197   張秀英合家   $10.40
198   蔡源峰   $10.40
199   蔡世展   $10.40
200   蔡诗慧   $10.40
201   馬鎮武   $10.40
202   王华   $10.40
203   林淑华合家   $10.40
204   王莅栎合家   $26.00
205   吳清河合家   $26.00
206   吳荐择合家   $26.00
207   魏师絢合家   $26.00
208   黄玉梅   $5.20
209   鄭金文   $5.20
210   鄭有权   $5.20
211   已故先母陳亚鳳   $10.40
212   三寶弟子   $10.40
213   "Late Brian Andrew Pickworth"   $202.80
214   刘作鶭合家   $52.00
215   刘金珠合家   $52.00
216   羅碧蓮合家   $26.00
217   羅桂合家   $52.00
218   陈玉兰   $10.40
219   岑紹昌合家   $52.00
220   林水月合家   $52.00
221   郭修星   $5.20
222   郭進標   $5.20
223   黃明容   $5.20
224   郭肖珍   $5.20
225   黃发明   $5.20
226   沈学成   $5.20
227   張厚福   $5.20
228   陈淑珍   $5.20
229   王稼竑合家   $26.00
230   陳素娥合家   $26.00
231   蘇愛晶合家   $26.00
232   夏福旺   $5.20
233   夏桂斌   $5.20
234   夏欣怡   $5.20
235   夏欣榕   $5.20
236   許美婷   $5.20
237   殷浩贤   $5.20
238   郭海英合家   $52.00
239   張藴曦   $5.20
240   陳進花合家   $52.00
241   張順福合家   $20.80
242   吳細妹   $5.20
243   吳祥朗   $5.20
244   黃惠卿   $5.20
245   陳玉华   $5.20
246   洪利愉   $5.20
247   符傳福   $5.20
248   賴廣梅   $5.20
249   符芳掂   $5.20
250   揚景怡   $5.20
251   符晉维   $5.20
252   符惢寧   $5.20
253   符芳音   $5.20
254   何智文   $5.20
255   何得维   $5.20
256   何得榮   $10.40
257   符碧霞   $10.40
258   廖崇杰   $10.40
259   廖崇琇   $10.40
260   許溧玹   $10.40
261   "Trevor Robert Porter"   $10.40
262   伍丽娟   $5.20
263   符芳伦   $5.20
264   符芳儿   $5.20
265   李亚明   $5.20
266   符碧春   $5.20
267   李运强   $5.20
268   李俊兴   $5.20
269   李瑞芳   $5.20
270   李瑞珍   $5.20
271   符芳瑜   $5.20
272   符芳玲   $5.20
273   杨文杏   $5.20
274   杨文慧   $5.20
275   杨金晨   $5.20
276   杨亚业   $5.20
277   Yogi (爱犬)   $5.20
278   朱丽蓮   $10.40
279   王利運   $5.20
280   王偉杰   $5.20
281   王偉权   $5.20
282   王詩惠   $5.20
283   张止瑄   $5.20
284   王怡茵   $5.20
285   何栩名   $5.20
286   謝亞格   $5.20
287   張文燊   $5.20
288   朱翠蓮   $5.20
289   張志伟   $5.20
290   胡菁菁   $5.20
291   張敬生   $5.20
292   張竣翔   $5.20
293   朱子山   $5.20
294   潘金凤   $10.40
295   朱秀蓮   $5.20
296   陈竑銘   $5.20
297   陈贞洁   $5.20
298   徐珠生   $5.20
299   珠宝蓮   $5.20
300   徐锦文   $5.20
301   徐錦輝   $5.20
302   徐玉婷   $5.20
303   徐御甄   $5.20
304   陈秀丽   $5.20
305   周振添   $5.20
306   朱晓蓮   $5.20
307   周佳鋭   $5.20
308   周毁屹   $5.20
309   劉宜珏   $5.20
310   Ethan Chew $5.20
311   Eleanor Chew $5.20
312   Choo Hwee Hoon $5.20
313   Chew Teck Li $5.20
314   Chew Teck Chian $5.20
315   Chew Teck Wei   $5.20
316   Chew Ying Ying   $5.20
317   Ong Ling Ming   $5.20
« Last Edit: December 23, 2020, 11:30:33 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #3 on: December 22, 2020, 08:00:51 pm »
List 2.0-33 Donors / $332.80 / 64 Pax

1   June sim   $26.00
2   Deceased Loh May Shan   $10.40
3   Tan Buck Song & family   $10.40
4   Loh Zhong Bao   $10.40
5   Master Wujin   $26.00
6   Master Baqian   $26.00
7   David Cheng   $10.40
8   Ting Suok Hua   $10.40
9   Ting Siew Hua   $10.40
10   Ting Sun Yieng & family   $5.20
11   Lim Teck Bee & family   $5.20
12   Cao Thi Hong Nuong & family   $5.20
13   Lim Yi & family   $5.20
14   Lim Biao   $10.40
15   Derek Tan  & family   $15.60
16   Annie & family   $10.40
17   Vikki Chee Mei Yi   $5.20
18   May Lim   $5.20
19   Linda Ho   $5.20
20   Serene Sng   $5.20
21   Png Siew Heang   $5.20
22   Png Kim Ki   $5.20
23   Tan Kiang Hiak   $5.20
24   Tan Wee Haw   $5.20
25   Wee Joon Lan   $5.20
26   Choo Chye Leng   $5.20
27   Choo Chye Hock   $5.20
28   Choo Chye Hong and family   $20.80
29   Emily Song   $26.00
30   Chew Jia Ying   $10.40
31   Chew Boon Leong   $10.40
32   Chew Xin Ying   $5.20
33   Chew Xuan Zheng   $5.20
« Last Edit: December 23, 2020, 11:37:28 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #4 on: December 22, 2020, 08:04:49 pm »
List 2.1-59 Donors / $821.60 / 158 Pax

1   Chan Woon Chun   $10.40
2   Sum Jun Xi   $10.40
3   Sum Zong Xian   $10.40
4   Chong Hui Hui   $10.40
5   Ng Meng Yang   $10.40
6   Sum Siyin   $10.40
7   Andrew Tan   $10.40
8   Cheong Ah Choon   $10.40
9   Ng Seow Kuang   $5.20
10   Tan Boon  Hiang   $5.20
11   All Sentient Beings   $31.20
12   Wong Ah Moi   $10.40
13   Wong Jee Ling   $10.40
14   Lee Wee Sng   $10.40
15   Lee Wee Yen   $10.40
16   Lee Wee Qing   $10.40
17   Lim Ying Yu   $10.40
18   Hee Jing En   $10.40
19   Hee Qing Xun   $10.40
20   Lim Boon Hock   $10.40
21   Tan Siew Eng   $10.40
22   Lim Guan Kiat   $10.40
23   Lim Jia Xun   $10.40
24   Yee Swee Pooi   $5.20
25   Lee Chee   $5.20
26   All Sentent Beings   $5.20
27   Peggy Li   $10.40
28   Wong Yong Sheng   $10.40
29   Daniel Boy   $10.40
30   Wong Poh Pheng   $10.40
31   Sam Chow Lin   $10.40
32   Chia Weng Kok   $10.40
33   Koh Beng Kuan   $5.20
34   Theg Chhog Rinpoche   $10.40
35   Chan Chee Meng   $10.40
36   Sum Chow Han   $10.40
37   Ong   i Leng   $10.40
38   Vincent Chia   $10.40
39   Mark Lai Haing   $52.00
40   Mark Soon Hoe   $52.00
41   Nam Chee Kheong   $10.40
42   Lau Siew Wah   $5.20
43   Lim Chee Wee   $5.20
44   Tan Kian Hock   $5.20
45   Lim Lay Yen   $5.20
46   Tan Mui Sock   $5.20
47   Tan Pin Xin   $5.20
48   Lee Jun Xian   $5.20
49   Lee Jun 丫i   $5.20
50   Lee Jun Liang   $5.20
51   Melisa Tay   $26.00
52   Kara Lau zi Qing   $10.40
53   See Toh HF   $52.00
54   Wong SH   $31.20
55   See Toh PX   $31.20
56   See Toh MR   $31.20
57   Wong MK   $31.20
58   Chow SM   $31.20
59   Wong KS   $31.20
« Last Edit: December 23, 2020, 11:43:56 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #5 on: December 22, 2020, 08:06:42 pm »
List 2.2-160 Donors / $2537.60 / 488 Pax

1   Goh Jia Hui, Goh Jing Cheng   $5.20
2   Lim Ah Siam & Family   $5.20
3   Hu Xiao Ling   $10.40
4   Lee Lee Yoke   $5.20
5   Lam Sam Mooi   $5.20
6   Deceased Lee Sooi Chew   $20.80
7   Late Ho Lan Yin   $5.20
8   Late Lim Swee Siong   $5.20
9   Late Lim Lee Hong   $5.20
10   Tan Song Jong & 2 miscarriage sons   $10.40
11   Lim Pee Teck   $5.20
12   Allen Ling How Ka   $5.20
13   All Sentent Beings   $5.20
14   Lin Cong Dian & family   $10.40
15   Lai Long Kuo & family   $10.40
16   All Sentent Beings   $5.20
17   Toh Gin Pan   $5.20
18   Lee Kor Lee   $5.20
19   Toh They Lai   $5.20
20   Loh Heng Lin   $5.20
21   Ong Boon Koon   $5.20
22   Lee Hai Ting   $5.20
23   Sim Lye Hock   $5.20
24   Tay  Ai Li   $5.20
25   Glacier Sim   $5.20
26   Zenn Sim   $5.20
27   Tay Ah Chuan   $5.20
28   Kew Khee Lian   $5.20
29   Tay Sa Li   $5.20
30   Tay Lay Cheng   $5.20
31   Tay Kok Han   $5.20
32   Lee Ah Gek   $5.20
33   Luo Zheyu   $5.20
34   Luo Jun Yan   $5.20
35   Chew Bin Tee   $5.20
36   Brandon Chew   $5.20
37   Javier Chew   $5.20
38   Chew Pek Kok   $5.20
39   Tay Say Guat   $5.20
40   Low Poh Lock   $5.20
41   Tan Kim Sye   $5.20
42   Low Pey Khee   $5.20
43   李伟仁   $5.20
44   梁玉珠   $5.20
45   李芝莹   $5.20
46   李美莹   $5.20
47   李俊毅   $5.20
48   已故: 李华麟   $5.20
49   已故:吕金兰   $5.20
50   Alex Siew   $5.20
51   Chris Siew   $5.20
52   Mark Siew   $5.20
53   Jovi Siew   $5.20
54   Edward Pang   $5.20
55   Pang Wei Chong   $5.20
56   Zhongpeimei   $5.20
57   Heng Jee Lin   $5.20
58   Robert Lai   $5.20
59   Leow Siok Kim   $5.20
60   Tan Hoon Chin   $5.20
61   Teow Chwee Tee   $5.20
62   Sim Eng Huat & Wongnoy Phakjira   $52.00
63   Eileen Tay & Family   $5.20
64   Lee Mui Eng   $5.20
65   23 Lee Pte Ltd   $26.00
66   Ong Chong Khoon & Chua Zi Qi   $52.00
67   Jorlyne Ong Zhi En & Jed Ong Jian Yao   $52.00
68   Low Siew Kee   $52.00
69   Lim Hing Ping & family   $52.00
70   Winnie Tay & Family   $15.60
71   Chong Wee Tong   $5.20
72   Ong Lee Eng   $5.20
73   Chong Jen Yik   $5.20
74   Chong Yik Sing   $5.20
75   Ong Lee Kiang   $5.20
76   Yeap Bee Ling   $5.20
77   Ong Wee Kim   $5.20
78   Ong Loon Hock   $5.20
79   Lek Zuu Moh   $5.20
80   Chong Kek Sin   $5.20
81   黄耀生   $5.20
82   林丽連   $5.20
83   黄韵铃   $5.20
84   黄相维   $5.20
85   黄耀金   $5.20
86   黄暹贞   $5.20
87   已故黄壮道   $5.20
88   已故蔡惠卿   $5.20
89   已故黄丽娟   $5.20
90   Mona Chiang & family   $26.00
91   三宝弟子   $104.00
92   LIM Song Hiong   $52.00
93   ONG Kheng Hua   $52.00
94   NG Chui Geok   $52.00
95   ONG Yi Xin   $52.00
96   ONG Wan Chern   $52.00
97   TANG Yen Hong   $52.00
98   ONG Kheng Keong   $52.00
99   CHIA Yi Fang   $52.00
100   ONG Zhong Yi   $52.00
101   Derry LOW Hai Soon   $52.00
102   ONG Wan Bee   $52.00
103   CHANG Liong Ee   $26.00
104   ONG Wan Leng   $26.00
105   Timothy KOH Hao Ren   $26.00
106   CHANG Li Yuan   $26.00
107   苏心敏   $5.20
108   李嘉旖   $5.20
109   李婕旖   $5.20
110   Lee Ping Hock   $10.40
111   已故:李彩妹   $5.20
112   CHIA Han Ghee   $52.00
113   Jacqueline WEE   $52.00
114   CHIA  Yi Shan   $52.00
115   TAY Hui Yan   $10.40
116   CHIA Han Meng   $52.00
117   PHUA Siew Eng   $52.00
118   CHIA  Lun Ting   $52.00
119   CHIA  Yi Ling   $52.00
120   Neo Wei Kwang   $5.20
121   Sng Bee Guat & Family   $46.80
122   已故苏玉兰   $15.60
123   洪忠全   $15.60
124   洪国全   $26.00
125   洪国全合家   $26.00
126   Andrew   $10.40
127   卓雪卿   $10.40
128   卓汉裕   $10.40
129   黄丽娴   $10.40
130   陈优卿   $10.40
131   许美菊   $10.40
132   黄美凤   $10.40
133   林少梅   $10.40
134   陈碧香   $10.40
135   林彦梅   $10.40
136   黄美琴   $10.40
137   黄荣昌   $10.40
138   胡德長   $10.40
139   黄世忠   $5.20
140   黄顺喜   $5.20
141   Ow Hock Choon   $5.20
142   Oh Yan Qing   $5.20
143   Oh Boon Hoe   $5.20
144   Lim Kwee Fah   $5.20
145   Late Oh Ah Tee   $5.20
146   All Sentient Beings   $10.40
147   Khoo Wei Kwan & Family   $26.00
148   Peh siew Hoon   $10.40
149   Tan wen Hui   $5.20
150   Tan wen shi   $5.20
151   Ginny Lim   $10.40
152   Lim Swee Cheng   $10.40
153   Tan Tiang Chye   $5.20
154   Ang Cheng Her   $52.00
155   Lim Bak Seng   $5.20
156   Ng  Aye Lee   $5.20
157   Leow Yan Ning & family   $52.00
158   Chong Chee Kong Patrick & family   $26.00
159   Pang Mui Teen Jane & family   $26.00
160   Teo Low Yow Johnny & family   $5.20
« Last Edit: December 24, 2020, 09:00:55 am by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #6 on: December 22, 2020, 08:08:48 pm »
List 2.3-102 Donors / $1705.60 / 328 Pax

1   TAY KOK LEONG 合家   $15.60
2   TAY WILLIAM & FAMILY   $20.80
3   TAY VINCENT & family   $20.80
4   Yong Kim Nam & Family   $10.40
5   Lynn Tang 合家   $15.60
6   Thia Shi Hui   $10.40
7   Thia Yu Xian   $10.40
8   Lim Kwee Kim   $10.40
9   Lim Koon Luang   $10.40
10   Lim Puay Yong   $10.40
11   Lim Wei Tong   $10.40
12   Lim Wui Sheng   $10.40
13   Lim Sock Hwang   $10.40
14   All SentIent being   $10.40
15   Goh Yi Rui   $10.40
16   張国全合家   $26.00
17   黄永福合家   $26.00
18   嬰靈:智要, 智度, 智脫, 智我, 智已, 智之,   $0.00
19   智道, 智此, 智為   $46.80
20   已故:   許華仔, 何漢忠, 何育旗   $15.60
21   已故: 許錦發, 封三, 陳妹   $15.60
22   已故:呉金好, 許美田, 王亞金͘   $15.60
23   蔡亞雄合家, 封蓮娣, 李君合家   $15.60
24   許亞光合家,許亞春合家, 許雅喃合家   $15.60
25   陳健忠, 何罄葦。   $10.40
26   Chong Chee Kong Patrick & family   $26.00
27   Pang Mui Teen Jane & family   $26.00
28   Teo Low Yow Johnny & family   $5.20
29   Lee Ainy, Tanny Lee, Shaly Lee, Janny Lee & family   $20.80
30   甘贵海   $5.20
31   Nik Tan Yeng Heng   $10.40
32   Niko Tan Jun Hong   $10.40
33   Jolene Tan Mei Xuan   $10.40
34   Poh Poo Tow   $10.40
35   Aw Chin Choon & family   $10.40
36   Gan  kiu   $5.20
37   Donald Lu kok ked   $5.20
38   wang luming   $5.20
39   wang luhao   $5.20
40   Eileen Chong Geok Leng   $10.40
41   Cynthia Cheong  Kheng Choo   $10.40
42   Teo Seng Gin   $10.40
43   Justn Chong Zhi Yu   $10.40
44   Jordan Chong Ji An   $10.40
45   CHEW NEOW BOH   $5.20
46   Oskar Hademalm   $5.20
47   Bo Hademalm & family   $15.60
48   Ng Chee Seng   $5.20
49   Late Wong Chee Leng   $5.20
50   Late Berit Hademalm   $5.20
51   Late Yong Kim Chee   $5.20
52   Late Yong Chun Kok   $5.20
53   Late Yong Chun Ngiun   $5.20
54   Late Lim Keng Sah   $5.20
55   Late Yong Siew Hwee   $5.20
56   Miscarriage baby Zhi Fei   $5.20
57   Aborted Yong family siblings - Fa Wen   $5.20
58   scent Palace Amy   $52.00
59   Tan Eddy and family   $10.40
60   Ng  Yoke  Bee   $52.00
61   Tan  Jin  Chong   $52.00
62   Tan  Yu  Xian   $52.00
63   Tan  Yi  Cheng   $52.00
64   Leong Ching Nyuk   $5.20
65   All sentent beings   $52.00
66   Moo Meei Fong, Lee Saw Ling, Leong Shin Mun   $15.60
67   刘嘉敏   $10.40
68   刘博翔   $10.40
69   Tan Ah Gek   $10.40
70   Lim Siew Eng   $5.20
71   Seah Chee Wee Eric & Family   $10.40
72   Seah Chee Hua  ndy & Family   $10.40
73   Seah Geok Choo Lena & Family   $10.40
74   Chiang Soo Mee   borted baby & late Zhi Zou   $10.40
75   Chiang Soo Mee's & Karmic Debtors   $10.40
76   庄志伟合家回向累劫冤亲债主   $5.20
77   庄福源合家回向累劫冤亲债主   $5.20
78   柯桂林合家回向累劫冤亲债主   $5.20
79   Lim Keng  Cheu & Family   $52.00
80   Han Lay Hock & Family   $52.00
81   Ng Yong Hwa   $52.00
82   Jenny Ang Bee Lee   $52.00
83   Ng Teng Hui   $52.00
84   Ng Tao Kuang   $52.00
85   Ng Teng Jiao   $52.00
86   Ng Teng Shi   $52.00
87   Ang Lai Eng   $5.20
88   Chng Hai Leng   $5.20
89   黄文光合家   $20.80
90   Teong Kim Wah   $5.20
91   Lee Siew Chin   $5.20
92   妹妹   $5.20
93   香儿   $5.20
94   Teong Hong Wen   $5.20
95   Teong Yu Kang   $5.20
96   Chng Hai Leng   $5.20
97   黄文光合家   $20.80
98   已故俞礼妹   $10.40
99   SOO LAU LAN   $10.40
100   CHEAH WENG LEN   $10.40
101   LIEW LEE HWA   $52.00
102   Annie Lee   $10.40


« Last Edit: December 24, 2020, 01:23:14 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #7 on: December 22, 2020, 08:11:17 pm »
List 2.4-180 Donors / $2496.00 / 480 Pax

1   Ng Mei Ping   $10.40
2   Ng Wei Cheng   $10.40
3   莊珍妮   $10.40
4   黃咨强   $5.20
5   巫慧银   $5.20
6   黃俊幃   $5.20
7   黃俊彰   $5.20
8   Cholifah   $5.20
9   已故陳銀珠   $52.00
10   已故林绣纱   $52.00
11   已故程高素花   $52.00
12   已故陳门历代祖先   $52.00
13   已故陳開同   $52.00
14   巳故葉鳳   $52.00
15   黃露儀   $5.20
16   已故李春发   $5.20
17   已故李明顺   $5.20
18   已故泮鸿源及洪门历代祖先   $5.20
19   已故周玉龙及周门历代祖先   $5.20
20   已故泮素丽及累世累劫冤親債主   $5.20
21   钱国荣会向今生累劫冤親债主及钱门历代祖先   $5.20
22   泮素浴回向今生累劫冤親債主及泮门历代祖先   $5.20
23   Lionel 钱靖凯回向今生累劫冤親债主及生父母历代祖先   $5.20
24   沈惠川合家回向今生累世累却冤亲债主   $10.40
25   黄得土   $5.20
26   一切治界众生   $5.20
27   已故贝里特海德璊及累世冤刧冤亲债主   $5.20
28   已故林金宋及累世累刧冤亲债主   $5.20
29   已故楊宗银及累世累刧冤亲债主   $5.20
30   已故楊秀慧及累世累刧冤亲债主   $5.20
31   已故楊宗国及累世累刧冤亲债主   $5.20
32   已故楊金枝及累世累刧冤亲债主   $5.20
33   奥斯卡洘德璊回向今生累世累刧冤亲债主,父母师长和历代祖先   $5.20
34   博洘德璊回向今生累世累刧冤亲债主,父母师长和历代祖先   $5.20
35   楊秀瑛回向今生累世累刧冤亲债主,父母师长和历代祖先   $5.20
36   玮德海德璊回向今生累世累刧冤亲债主,父母师长和历代祖先   $5.20
37   Tang Yock Siang & family   $5.20
38   Teo Chay Lee and family   $5.20
39   Tang Book Swa and family   $5.20
40   Tang Boon Chor and family   $5.20
41   Late Tan Mi Mao   $5.20
42   Late Teo Yew Kee   $5.20
43   Late Tan Chin Nam   $5.20
44   Late Goh Geok Luan   $5.20
45   Late Goh Geok Thiam   $5.20
46   Late Goh Lim Lian   $5.20
47   Karllies Foo   $13.00
48   Foo Juan Aan   $13.00
49   Damienn Foo   $13.00
50   Chai Liu Mei   $13.00
51   Srikanth   $10.40
52   Tan Teck Ho   $10.40
53   Low Cheong Goh   $10.40
54   All Sentient beings   $26.00
55   Wang wang   $10.40
56   Lim Ying Yu   $10.40
57   Hee Jing En   $10.40
58   Hee Qing Xun   $10.40
59   Lim Boon Hock   $10.40
60   Lim Guan Kiat   $10.40
61   Lim Jia Xun   $10.40
62   谢添汗合家,一切法众生   $20.80
63   刘丽华   $52.00
64   Lee Gee Leng & family   $52.00
65   廖玉妹合家   $20.80
66   杜雅慧   $5.20
67   杜贤慧   $5.20
68   杜浍慧合家   $20.80
69   杜浍慧累生累世冤亲债主   $5.20
70   杜贤慧累生累世冤亲债主   $5.20
71   庄淽涵   $5.20
72   庄喆崴   $5.20
73   黄奕凯   $5.20
74   郑永和   $5.20
75   已故杜炳炎   $5.20
76   已故杜镜文   $5.20
77   已故杜德埕   $5.20
78   已故潘卜   $5.20
79   郑玉兰合家   $26.00
80   郑永顺合家   $10.40
81   林美玉合家   $20.80
82   吳凤枝   $5.20
83   十方治界   $10.40
84   Lit Tin Soon   $5.20
85   Wong Bee Lian   $5.20
86   LimKimhuay.   $5.20
87   Chuaqianhui   $5.20
88   Liu Shan Shan   $5.20
89   ChuaYunZhi   $5.20
90   Jiangkuijong.   $5.20
91   Yu Mei Fen   $5.20
92   Chung En Foh   $5.20
93   Tan Chek   $5.20
94   Koh Peng Eyam & Karmic Creditors   $10.40
95   Teo Sye Lick & Karmic Creditors   $10.40
96   Tan Gim Cheow & Karmic Creditors   $10.40
97   Koh Li Li n Karmic Creditors   $10.40
98   Tan Yi Zhen Jenice n Karmic Creditors   $10.40
99   Tan Yi Tong n Karmic Creditors   $10.40
100   Koh Teck Koon n Karmic Creditors   $5.20
101   Koh Teck Wee n Karmic Creditors   $5.20
102   Ong Ching Ching n Karmic Creditors   $5.20
103   Koh Xin Xuan Clara   $5.20
104   已故沈明生   $5.20
105   已故吴碧凤   $5.20
106   已故王莲花   $5.20
107   已故潘建伟   $5.20
108   杨秀容   $5.20
109   天边无际的一切众生   $26.00
110   陶浍群   $5.20
111   一切有情众生   $5.20
112   陶浍群累世累劫冤亲债主   $5.20
113   已故黄月明   $5.20
114   一切有情众生   $5.20
115   Ngawang Tsomo 累世累劫冤亲债主   $5.20
116   楊凤霞   $5.20
117   陶浍群累世累劫婴灵   $5.20
118   黄金枝合家   $5.20
119   郑万锦合家   $5.20
120   已故陈金娘   $5.20
121   黄秋月的今世和过去七世父母与九祖   $5.20
122   周顺城合家   $52.00
123   陈永祥   $5.20
124   邓乐宜   $5.20
125   林彩兰   $5.20
126   邓炳健   $5.20
127   邓毅升   $5.20
128   黄富山   $5.20
129   苏水碹   $5.20
130   黄韻琪   $5.20
131   黄琪惠   $5.20
132   黄惠琳   $5.20
133   黄翠璇   $5.20
134   黄诗茵   $5.20
135   黄炯森   $5.20
136   谭汉堃   $5.20
137   谭瑄嫒   $5.20
138   谢俊安   $5.20
139   谢星凜   $5.20
140   已故小黑🐕   $10.40
141   杨珠云   $10.40
142   王浍銮合家   $52.00
143   十方治界   $26.00
144   佛弟子   $104.00
145   Liew Lee Han   $52.00
146   Chia Pheng Chew   $52.00
147   廖门堂上历代祖先   $52.00
148   谢门堂上历代祖先   $52.00
149   蔡美莲   $5.20
150   李转芬合家   $10.40
151   Late Wong Cheong Kai   $5.20
152   Yam Sow Choo & family   $41.60
153   Luar Eng Hock   $52.00
154   Hoh Siew Kuen   $52.00
155   Luar Cheong Kee   $52.00
156   Luar fengling   $5.20
157   Luar hongxun   $5.20
158   Fong Weng Heng   $52.00
159   Lai Yew Kwai   $52.00
160   Fong Yen Ping   $52.00
161   Luar Cheong Chun   $52.00
162   Luar Cheong Sheng   $52.00
163   Ng ah ching   $5.20
164   Soh kheng Lin   $5.20
165   Soh ming ming   $5.20
166   Soh wei rong   $5.20
167   Soh En ci   $5.20
168   Chng Jie  Sheng   $5.20
169   Chng Shu Ting   $5.20
170   Chng Qi Zheng   $5.20
171   Ho Seng Wah   $5.20
172   林培辉   $10.40
173   唐慧颖   $10.40
174   唐露荣   $10.40
175   林培燕   $10.40
176   林培慧   $10.40
177   林培明   $10.40
178   林培浴   $10.40
179   林培光   $10.40
180   Leow Mee Keow   $52.00
« Last Edit: December 24, 2020, 09:17:02 am by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #8 on: December 22, 2020, 08:14:11 pm »
List 2.5-289 Donors / $2938.00   565 Pax

1   Goh Guek Hua   $10.40
2   Wong Mun Toong   $10.40
3   Wong Leong Wei   $10.40
4   Wong Wei Ching   $10.40
5   Goh Guek Eng   $10.40
6   Poh Ah Hiok   $10.40
7   Chang Choon Lin   $10.40
8   Tan Yi Sheng   $10.40
9   Tan Mei Ru   $10.40
10   Tan Kok Seng   $10.40
11   Lau Yi Cheng   $10.40
12   Yap Shu Cheng   $10.40
13   Teo Jin Lian   $10.40
14   Teo Wen Ling   $10.40
15   Amy Giow   $20.80
16   Hum Wan Kim   $10.40
17   Hum Wan Kwee   $5.20
18   Hum Wan Fong   $5.20
19   Hum Kow Lee   $5.20
20   Hum Wan Fang   $5.20
21   Hum Wan Chuan   $5.20
22   Cheang Wai Kong   $5.20
23   Phua Sing June   $5.20
24   Hun Wan Keow   $5.20
25   Carmen Cheang   $5.20
26   Joey Cheang   $5.20
27   Amanda Tang Si Min   $5.20
28   Aaron Tang Jun Jie   $5.20
29   Tang Wai Han   $5.20
30   Kee Soon Hin   $5.20
31   Koh Chuah Tee   $5.20
32   Kee Hwa Hon   $5.20
33   Ong Meiqi   $5.20
34   Kee Hwa Chern   $5.20
35   Khor Siang Hoon   $5.20
36   Sebastan Xu Zheyang   $5.20
37   Ong Lay Khim, Emily   $114.40
38   Lim Chwee Lang   $93.60
39   Ong Lay Hoon   $52.00
40   Late Ong Kim What   $93.60
41   Ong Lay Khoon   $52.00
42   Low Mun Kiong   $5.20
43   Ng Kian Tay   $5.20
44   Low Soon Thong   $5.20
45   Low Bee Eng   $5.20
46   Low Bee Lian   $5.20
47   Low Bee Fong   $5.20
48   Low Soon Heng   $5.20
49   Low Soon Wai   $5.20
50   Koh Kian Seng   $5.20
51   Eileen Cheak   $20.80
52   Tan Bang Gow   $5.20
53   Tan Lay Hoon   $5.20
54   Ling Sing Kok   $10.40
55   Lim Lee Lee   $10.40
56   Ng Siew Ming   $10.40
57   Goh Yee Ying   $10.40
58   Goh Zhi Han   $10.40
59   Terry Loh Tat Seng   $5.20
60   Loh Chiew Yoon   $5.20
61   Wong Foo Lan   $5.20
62   Lee Hsiao Ping Connie   $5.20
63   Loh Gheng Whai Jerwyn   $5.20
64   Loh Gheng Haam Irvin   $5.20
65   Chan Loy Sin   $5.20
66   Lee Boon Keng   Alfred   $5.20
67   Donis Nguyen   $5.20
68   Loh Yee Lin Evelyn   $5.20
69   Tan Bee Im   $10.40
70   Tan Bee Lean   $10.40
71   Sin Chee Mei   $10.40
72   Sin Ling Pang   $10.40
73   Ee Gaik Kee   $10.40
74   Teh Lai Leng   $5.20
75   Chong Ngian Thiam   $5.20
76   Megan Chong Zhi Min   $5.20
77   Miko Chong Zhi Qi   $5.20
78   Malvia Chong Zhi Yi   $5.20
79   Troy Chong Ben Geng   $5.20
80   Teh Chee Kong   $5.20
81   Chiang Mui Kuen   $5.20
82   Adrena Teh Xianglin   $5.20
83   Andre Teh Jin Heng   $5.20
84   Teh Chee Hong   $5.20
85   Teh Chee Wee   $5.20
86   Tan  Ah Yin   $5.20
87   Late Tan Hui Keng   $5.20
88   Low Yong Sheng   $52.00
89   Amelia Loo   $10.40
90   Roland Seah   $10.40
91   Loo Gne Boon   $10.40
92   Cynthia Loo   $10.40
93   Sophia Loo   $10.40
94   Willy Ong   $10.40
95   Daniel Wang   $20.80
96   Goh Keong Hoe   $10.40
97   Kong Ngan Foong   $10.40
98   Goh Zi Ning Jasmine   $10.40
99   Goh Zi Ying Jocelyn   $10.40
100   Goh Qi Han Nicholas   $10.40
101   Koh Hui Ting   $10.40
102   Goh Kai Jun Kaden   $10.40
103   Goh Yuan Zhe Nathan   $10.40
104   Chan Kok Oon   $10.40
105   Chan Si Jing Ethel   $10.40
106   Alex Koh   $5.20
107   Sherry   $5.20
108   Booy   Ai Ling   $10.40
109   Sim Sow Wui   $10.40
110   Heng Puay Ling   $10.40
111   Chua Choon Hwa   $10.40
112   Chua Yan You Zavier   $10.40
113   Choo Siew Luan   $10.40
114   Heng Boo Tee   $10.40
115   Lim Kwee Chng   $10.40
116   Chua Choh Chuah   $10.40
117   Lim Say Seah   $10.40
118   Heng CHIANG Mong   $10.40
119   Heng CHIANG Juay   $10.40
120   Tham Chong Wei   $10.40
121   Leong Lai Sim   $10.40
122   Tham Kit Mun   $10.40
123   Tham Cheng Yee   $10.40
124   Tham Koei Wan   $10.40
125   Lama 法贤   $10.40
126   Cheong Moon Yee   $10.40
127   Leong Yew Choh   $10.40
128   Tham Meng Kee   $10.40
129   Tham Sow Ngoh   $10.40
130   William Tan   $10.40
131   佛弟子   $52.00
132   Chua Eng Keong   $10.40
133   Tan Siew Noi   $10.40
134   Chua Jun Hui   $10.40
135   Chua Wei Ling   $10.40
136   Ong Ching Hoon   $10.40
137   Foo Siah Lee   $10.40
138   Ong Chuan Hyu   $10.40
139   Ong Chuan Hua   $10.40
140   Ravelyn Ong Gek Min   $10.40
141   Nigel Chua Hao Jun   $10.40
142   Cho Siew Ling   $10.40
143   Foo Hock Keong   $10.40
144   Tey Lai Sim   $10.40
145   Tan Choo Khee   $10.40
146   Tan Choo Siang   $10.40
147   Tan Soo Hoon   $10.40
148   Tan Soo Huan   $10.40
149   Tan Pei Ling   $10.40
150   Chan Cheow Song   $10.40
151   Chan Hiang Yang   $10.40
152   Chua Siew Hock   $10.40
153   Hsta Chee Liang   $10.40
154   Ringo Lim Teow Chai   $10.40
155   李健生   $10.40
156   李柏轩   $10.40
157   李淑芬   $10.40
158   卢原   $10.40
159   洪景东   $10.40
160   洪琳雅   $10.40
161   余宝宋   $10.40
162   余大顺   $10.40
163   Tee Hoon Ping   $104.00
164   蔡丽娇   $10.40
165   周金玉   $10.40
166   劳沛珍   $10.40
167   万洛綸   $10.40
168   万国伟   $10.40
169   万蓮红   $10.40
170   万蓮莲   $10.40
171   陈智恩   $10.40
172   李浩源   $10.40
173   陈智义   $10.40
174   张绮芷   $10.40
175   万励萱   $10.40
176   万芯宇   $10.40
177   陈层通   $10.40
178   任敬康   $10.40
179   任敬安   $10.40
180   任敬能   $10.40
181   任启智   $10.40
182   任启泰   $10.40
183   詹尊环   $10.40
184   詹道思   $10.40
185   欧宗銮   $10.40
186   詹道远   $10.40
187   姚碧兰   $10.40
188   Gary Ng   $10.40
189   刘瑞明   $10.40
190   黄玉华   $10.40
191   刘小嫣   $10.40
192   高明健   $10.40
193   黄金水   $10.40
194   黄金全   $10.40
195   Quek Khim Hock   $5.20
196   Kerk Lay Hong   $5.20
197   Keh Khim Teong   $5.20
198   Keh Yu Hong   $5.20
199   Lin Qin   $5.20
200   Kerk Khim Huat   $5.20
201   Jason Ye   $5.20
202   Duke   $5.20
203   Victoria   $5.20
204   Phillipe   $5.20
205   Sylvia Chng   $5.20
206   Chng Siew Eng   $5.20
207   Chng Seow Eng   $5.20
208   Chng Siew Huay   $5.20
209   Chew Ming Hock   $5.20
210   Choo Hong Mee   $5.20
211   Chng Soon Hian   $5.20
212   Jermain   $5.20
213   Chan Poh Swee   $5.20
214   Chan Poh Lin   $5.20
215   Chan Kah Chun   $5.20
216   Edmund Lim   $5.20
217   高凯莉   $10.40
218   梁麗仪   $10.40
219   Teo Hui Ling   $52.00
220   Chia Boon Kheng   $5.20
221   Ker Mei Lin   $5.20
222   Quah Nam Siah   $5.20
223   Tan Soon Hong   $5.20
224   Nigel Quah   $5.20
225   Vivian Gan   $5.20
226   Nicholas Quah   $5.20
227   Karen Lee   $5.20
228   Quah Soo Li   $5.20
229   Peh Wensen   $5.20
230   Isaac Peh   $5.20
231   Daniel Peh   $5.20
232   Tay Seow Keng   $10.40
233   Ng Meng Sang   $10.40
234   王慈新   $10.40
235   蔡岫俸   $10.40
236   王应坤   $10.40
237   陈伟权   $10.40
238   黄芝湄   $10.40
239   陈勇匡   $10.40
240   陈昱蓁   $10.40
241   王義   $10.40
242   吴石花   $10.40
243   Grooven Lien   $20.80
244   Tan Soon Kim   $5.20
245   Mervyn Koh Yong Hwang   $5.20
246   Ong King Jane   $5.20
247   John Koh Choon Kit   $5.20
248   Olivia Koh Hwee   Ann   $5.20
249   Tan Soon Bing   $5.20
250   Richard Koh Ngiap Hong   $5.20
251   Tan Soon Sing   $5.20
252   Ivan Koh Yong Nguan   $5.20
253   Abby Yang Wan Ni   $5.20
254   Lynnete Koh Swee Hoon   $5.20
255   Wee  Chuan Sheng   $5.20
256   Koh Yong Keat   $5.20
257   Soh Sook Lin   $5.20
258   Kate Koh Hui Wen   $5.20
259   Sophie Koh Rui Xuan   $5.20
260   Tan Soon Choo   $10.40
261   Neville Dempsey   $10.40
262   Zheta Dempsey   $10.40
263   Allison Dempsey   $10.40
264   Patrick   $5.20
265   Jamieson Duong   $5.20
266   Robert Sim   $5.20
267   Tan Soon Nui   $5.20
268   Joan Sim   $5.20
269   Alvin Tay   $5.20
270   Ashley Tay   $5.20
271   Haley Tay   $5.20
272   Zackery Tay   $5.20
273   Timothy Tay   $5.20
274   Jean Sim   $5.20
275   Kenneth Tong   $5.20
276   Alyssae Tong   $5.20
277   Theodore Tong   $5.20
278   Lim Wang Siong   $5.20
279   Teng Choon Guan   $5.20
280   Tan Soon Hwa   $5.20
281   Teng Ye Chang   $5.20
282   Lim Zheng Jie   $5.20
283   Teng Yan Zhen   $5.20
284   Ng Wen Chyau   $5.20
285   Ng Yong Xing   $5.20
286   Teng Yun Li   $5.20
287   Chan You Da   $5.20
288   卓寶玉   $10.40
289   鐘如利   $10.40
« Last Edit: December 24, 2020, 09:43:51 am by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #9 on: December 22, 2020, 08:16:01 pm »
List 2.6-29 Donors / $338.00 / 65 Pax

1   已故曾永成   $5.20
2   已故曾汉金   $5.20
3   已故曾翠惠   $5.20
4   曾门江氏婴灵   $5.20
5   已故方玉春   $5.20
6   已故方玉英   $5.20
7   江暹香   $5.20
8   黄华庆   $5.20
9   曾翠芳   $5.20
10   方瀚   $5.20
11   方馨   $5.20
12   赖炳林合家   $5.20
13   胡利军合家所有累世累劫冤亲债主   $5.20
14   父母师长和历代祖先   $5.20
15   一切法众生   $5.20
16   梁美玉   $5.20
17   萧淳蔆   $5.20
18   萧凱聪   $5.20
19   Tang  Ah Lik   $5.20
20   Cheah Lee Heng   $5.20
21   Cheah Chuan Ang   $5.20
22   Cheah Lee Kheng   $5.20
23   Cheah Lee Koon   $5.20
24   Cheah Lee Chiang   $5.20
25   Ooi Chee Yen   $5.20
26   khong chor meng & family's karmic creditors   $52.00
27   方法界众   $52.00
28   Chia Tam Puie & family's karmic creditors   $52.00
29   十方法界众   $52.00


« Last Edit: December 23, 2020, 07:13:49 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #10 on: December 22, 2020, 08:18:30 pm »
List 2.7-22 Donors / $114.40 / 22 Pax

1   Chioh Sok Hwang   $5.20
2   Khaw Jun Hao   $5.20
3   Khaw Jun Wei   $5.20
4   Khaw Wei Ting   $5.20
5   Koh Ah Low   $5.20
6   Tan Keat Huay   $5.20
7   Shirley Khaw   $5.20
8   Cindy Khaw   $5.20
9   Khaw Cheng Hui   $5.20
10   Goh Bee Hwa   $5.20
11   Khaw Turng Hong   $5.20
12   Tan Pang Wei   $5.20
13   Yang Choy Chung   $5.20
14   Lau Sek Mun   $5.20
15   Yang Su Yin   $5.20
16   Yang Kuangji   $5.20
17   Yuen Eng Wah   $5.20
18   Yang Chiat Yin   $5.20
19   Tan Siew Khim   $5.20
20   Tan Boon Yeong   $5.20
21   Tosy Tan   $5.20
22   Trexi Tan   $5.20
« Last Edit: December 24, 2020, 07:08:00 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #11 on: December 22, 2020, 08:24:46 pm »
List 3.0-18 Donors / $374.40 / 72 Pax

1   Toh Hong Joo and family   $31.20
2   Lim Chin Lee & Marilyn Toh   $10.40
3   Ng Li Li   $5.20
4   林思毅冤亲债主, 七世父母   $5.20
5   曾钰清冤亲债主, 七世父母   $5.20
6   林芮嫣冤亲债主, 七世父母   $5.20
7   林芮寜冤亲债主, 七世父母   $5.20
8   许仁心冤亲债主, 七世父母   $5.20
9   郭碧英冤亲债主, 七世父母   $5.20
10   Alvin toh and family and 冤亲债主 & brother in law Lim chin Lee   $52.00
11   Ng lay hwa & Tay Lee keng   $52.00
12   Yip jun ren   $10.40
13   For certcg, weibin & family   $5.20
14   Clara Lim and Lye Chuen Hoi   $52.00
15   Bhimlada Sabhanujata   $52.00
16   Ong zi xi   $10.40
17   Tay ai koon   $10.40
18   Keagan kang & family   $52.00
« Last Edit: December 23, 2020, 07:16:51 pm by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #12 on: December 23, 2020, 07:15:29 pm »
Summary Donor List

Regular-80 Donors / $613.60 / 118 Pax

List 1.0-317 Donors / $3276.00   630 Pax
List 2.0-033 Donors / $332.80      64 Pax
List 2.1-059 Donors / $821.60     158 Pax
List 2.2-160 Donors / $2537.60   488 Pax
List 2.3-101 Donors / $1705.60   328 Pax
List 2.4-180 Donors / $2496.00   480 Pax
List 2.5-289 Donors / $2938.00   565 Pax
List 2.6-029 Donors / $338.00      65 Pax
List 2.7-022 Donors / $114.40      22 Pax
List 3.0-018 Donors / $374.40      72 Pax
« Last Edit: December 27, 2020, 10:31:24 am by Valen »

Valen

 • Administrator
 • Member
 • *****
 • Posts: 735
 • Location: Singapore
Re: December Coffin Donation 2020
« Reply #13 on: January 03, 2021, 09:38:00 pm »